Umów się na lekcję próbną!

+48 512 083 592

Zadzwoń dzisiaj

Iwicka 19/34

Warszawa

kontakt@bednarczykpiotr.pl

Skontaktuj się przez mail

Iwicka 19/34

Warszawa

+48 512 083 592

Zadzwoń dzisiaj

kontakt@bednarczykpiotr.pl

Skontaktuj się przez mail

Past Simple, czyli jak zrozumieć czas przeszły prosty w angielskim

Czas Past Simple jest odpowiednikiem Czasu Present Simple w czasie PAST. W czasie Past Simple korzystamy z dwóch rodzajów czasowników: regular(regularnych) i irregular (nieregularnych). Czasowniki regularne tworzy się przez dodanie końcówki -ed do czasownika, np. work ->worked. Jeśli czasownik nie jest czasownikiem regularnym korzystamy z tabeli czasowników nieregularnych, np. steal ->stole.

Czas PAST SIMPLE opisuje wydarzenia, które są już zakończone. 

Kiedy używamy czasu Past Simple?

  • do opisu pojedynczej zakończonej czynności, która wydarzyła się w przeszłości. Wiemy kiedy wydarzyła się ta czynność.

np. He died in 1985. Did you see the film last Friday?

  • do opisu czynności, które się powtarzały w przeszłości, ale już się nie wydarzają.

np. She went to primary school between 2000 and 2006. I worked in IKEA in 2012.

  • do opisu serii wydarzeń;

np. We arrived in Rome at 10 o’clock and took a taxi to Franco’s apartment. Then we went to the square and looked round the shops, but we didn’t buy anything.

  • do opisu sytuacji, które skończyły się w przeszłości;

np. He lived from 1830 to 1875. My father didn’t use mobile phones when he was a child.

Jak wygląda czas Past Simple?

Mike didn’t stay at home last weekend.
He went snowboarding with his friends in the mountains.
Did he enjoy himself?
He had great fun.

Jak tworzymy czas Past Simple?

Czas przeszły tworzymy przez dodanie końcówki ‘ed’ do czasowników regularnych, np.

I clean my house every weekend. Yesterday I cleaned my house.
She works on weekdays. She worked at Biedronka from 2010 to 2016.
It snows a lot in winter. It snowed all day. It stopped in the morning.

Pytania w czasie Past Simple tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego ‘did’, zaimka w funkcji podmiotu i czasownika głównego bez koncówki ‘ed‘, np.

Did he enjoy himself?

Przeczenia tworzymy za pomocą did not/didn’t  i czasownika głównego bez końcówki ‘ed’, np.

Mike didn't stay at home last weekend.

Nie dodajemy końcówki ‘ed’ do czasowników nieregularnych (irregular verbs). Aby utworzyć zdanie z czasownikiem nieregularnym korzystamy z tabeli czasowników nieregularnych. Ich trzeba wykuć się na pamięć. 

I go to school every day. -> I went to school when I was a child.

Czasowniki nieregularne tworzą pytania i zdania przeczące z pomocą czasownika posiłkowego did/did not (didn’t) i formą podstawową czasownika, np.

He ate a loot of cookies?
Did he eat any cookies?
No, he didn't eat that much.

Czasowniki nieregularne w czasie Past Simple

Pisownia czasowników w Past Simple

Kiedy na końcu czasownika -y poprzedza spółgłoska (np. dy), -y zamienia się w -i  oraz dodajemy -ed,

Kiedy na końcu czasownika -y poprzedza samogłoska
 (np. oy), -y pozostaje i dodajemy -ed, np.

Kiedy czasownik kończy się na -e, dodajemy tylko -d

Czasowniki, które kończą się na akcentowaną samogłoskę pomiędzy dwoma spółgłoskami, podwajają ostatnią spółgłoskę, i dodajemy -ed np.

Czasowniki, które kończą się na jedno -l, podwajają -l i dodajemy -ed, np.

Typowe wyrażenia w Past Simple

czasownik to be w czasie Przeszłym Prostym

Last year Lisa was 18, so she is 19 now.
When I was a child, I was afraid of snakes.
We weren't really tired after the journey, but we were quite happy.
The food was very tasty at the restaurant, but it wasn't cheap.

Was there any post for me today?
Your trousers look great. Were they expensive?
Why were you absent from the meeting?

krótkie odpowiedzi 'to be' w Past Simple

'Were you late?' 'No, I wasn't.'
'Was there any post for me today?' 'Yes, there was.'
'Were these trousers expensive?' 'No, they weren't.'

There was/There were

It is a modern classroom today.
There is an interactive whiteboard.
There aren't many students.
There is a projector.

This is a classroom many years ago.
There weren't any interactive whiteboards.
There were many students in one classroom.
There wasn't a projector in the classroom.

There was/There were są odpowiednikiem There is/There are w czasie przeszłym.
There was używamy w liczbie pojedynczej,np.
There was a restaurant here twenty years ago.
There were używamy w liczbie mnogiej,np.
There were many trees in the park thirty years ago.

Zdania przeczące tworzymy poprzez umieszczenie not po was/were, np.

There was not/ wasn't a restaurant by the bank 30 years ago.
There were not/ weren't any supermarkets in this town 20 years ago.

Krótkie odpowiedzi przy
there is/there are

czasownik have w Past Simple

Odpowiednikiem czasownika have(got) w czasie Past Simple jest czasownik had. Jest taki sam we wszystkich osobach. Pytania tworzymy z czasownikiem posiłkowym did, zaimek w funkcji podmiotu i czasownik have, np. Did you have many comic books when you were little?

Zdania przeczące tworzymy z did not(didn’t) i have,

np. I did not/ didn't have Pokemon cards when I was a child.

krótkie odpowiedzi

Picture of Piotr Bednarczyk

Piotr Bednarczyk

Jestem lektorem języka angielskiego. Uczę języka angielskiego od roku 2015. Angielskiego uczę się od przedszkola, czyli ponad 20 lat. Na co dzień uczę dorosłych na kursach indywidualnych lub grupowych. Każdego dnia staram się poszerzać swoją wiedzę o angielskim oraz o metodyce nauki języków.

Skomentuj

Zapisz się na Newsletter

Śledź najnowsze wpisy i nowości na stronie. Nie przegap niczego.

Open chat
1
Cześć,
Jak ci mogę pomóc?